Moje známky
Uherské Hradiště
telefon: 607 90 72 73
e-mail: znamky@hradiste.cz
        Celkem známek: 780


 

Společnost-Politika . . . . . ( Celkem známek: 59 )


XVI. zjazd KSČ - Doprava
J. Kodejš (M. Ondráček)
1984

XVI. sjezd KSČ - Průmysl
J. Kodejš (J. Herčík)
1983

XVI. sjezd KSČ - Metro

2004

XVI. sjezd KSČ - Hutnictví
J. Kodejš (M. Ondráček)
2002


XVI. sjezd KSČ - Stavebnictví
J. Kodejš (V. Fajt)
1985

25 let Pomocné stráže VB
Kovařík (M. Ondráček)
1977

Světová odborová federace 1945-1985
V. Hájek
1985

Svazarm 30 let
Martin Strnadel (Jan Mráček)
1981


15. výročí československé federace
J. Hamza (V. Fajt)
1984

Sčítání lidu ČSSR
J. Jiskra (S. House)
1980

Slovenské národné povstanie 1944 - 1984
J. Baláž (M. Ondráček)
1984

Velká socialistická októbrová revolúcia 1917-1982
R.Kolář (M. Ondráček)
1982


Varšavská smlouva - 30.výročí
Z. Filip (V. Fajt)
1985

Květnové povstání českého lidu 1945-1985
Z. Filip (J. Mráček)
1985

Československá spartakiáda 1985
Z. Filip (V. Fajt)
1985

Sbor národní bezpečnosti - 40 let
Vl. Kovářík (J. Mráček)
1985


Košický vládní program 1945-1985
I. Schurmann (J. Herčík)
1985

XV. sjezd KSČ
J. Adamcová (J. Herčík)
1976

XVII. zjazd KSČ
I. Shurmánn (J. Herčík)
1986

65 rokov KSČ
I. Shurmann (M. Ondráček)
1986


SSSR 1922-1987
P. Míšek
1987

Vítězný únor 1948-1973
Vl. Kovářík (J. Goldschmied)
1973

7. pětiletý plán ČSSR 1981-1985
J. Kodejš
1981

Všeodborový sjezd ROH Praha 1977
M. Megar (L. Jirka)
1977


XVI. sjezd KSČ
J. Kodejš (V. Fajt)
1985

Federativní uspořádání 1969-1989
J. Truhlíková
1989

NATO

2004

Komunisté

1959


Lidové milice 1963-1993

1993

Boj za národní osvobození 1813Boj za národní osvobození 1813
Ernst Moritz Arndt + Freiherr von Stein


VII. Stranický kongres
Pro světový mírHeinrich Rau 1899-1961

1961

20. výročí osvobození od fašismu20. výročí osvobození od fašismu
20. výročí osvobození od fašismu20. výročí osvobození od fašismu20. výročí osvobození od fašismu20. výročí osvobození od fašismu
20. výročí osvobození od fašismu20. výročí osvobození od fašismuSzovjet Budapest

1959

I. PAX-TIME - mládež

1939


I. PAX-TIME - holubice

1939

Éves Terv - horníciÉves Terv - průmyslÉves Terv - umělci
Éves Terv - zemědělstvíÉves Terv - školstvíÉves Terv - armádaVojáci

1951


Medaile

1959

Kongres - Lipsko

1957

Stalin - socha v Budapešti

1951

Revolucionář

1951


Rudý prapor 1918-1958Éves Terv - textilÉves Terv - zemědělstvílinka

(c) 2018 ZNAMKY-UH       znamky@hradiste.cz
Programoval: SALSOFT, salsoft@seznam.cz, www.hradiste.cz, čas zpracování: 0,381 sekund